Nabídněte nám půdní prostory

Je s podivem, kolik půdních prostor v Praze, v dnešní době ještě slouží k sušení prádla či k uskladnění různého harampádí, zejména však jako zimoviště holubů. Většina vlastníků těchto prostor tuší, že je to skrytý kapitál, ale jak na to? Jak změnit zašlou a zanedbanou půdu v bytové jednotky a ještě na tom vydělat? Relativně snadno. Nabídněte nám svůj půdní prostor k odkupu a my vám v rámci nefinančního plnění poskytneme stavební práce, které zušlechtí váš dům – vaše domovy v řádech milionů Kč. Kromě nové střechy či výtahu vám opravíme společné prostory domu, fasády či rozvody elelektřiny, vody a plynu. Rozsah prací bude samozřejmě záviset na konkrétní situaci (využitelná plocha půdy, stav domu, atd.) Už teď vám ale můžeme slíbit, že budete mile překvapeni naší nabídkou.

Co můžete získat

Zde uvádíme tři modelové příklady rozsahu oprav v závislosti na výměře půdních prostor.
Čím větší půda, tím víc vám nabízíme:

půda o ploše
cca 200 m2

 1. Kompletní rekonstrukce střešního pláště
 2. Oprava komínových těles
 3. Výstavba nového osobního výtahu – výměna ve stávajícím umístění, nová šachta
 4. Výměna stoupacího domovního vedení plynu
 5. Výměna všech oken a balkónových dveří v bytových jednotkách
  (dvorní fasáda,uliční fasáda)

půda o ploše
cca 300 m2

 1. Výměna oken ve společných prostorách – chodba dvorní fasáda
 2. Oprava společných prostor domu (chodby, schodiště apod)
 3. Výměna společného rozvodu elektro (silnoproud plus slaboproud),
  (státní telefon, domovní zvonky a domácí telefon)

půda o ploše
cca 400 m2

 1. Kompletní rekonstrukce dvorní fasády
 2. Oprava uliční fasády

 

Jak postupovat

 

Bytovým družstvům, Společenstvím vlastníků jednotek, ale i ostatním vlastníkům činžovních domů nabízíme výhodnou formu jak zajistit financování rozsáhlých oprav domu, a to v řádech milionů korun. Využitím volných půdních prostor můžete získat prostředky na nový výtah, nové rozvody všech sítí, opravu fasádních plášťů, střech atd…

V případě, že uvažujete o rozsáhlejší opravě společných částí domu (fasády, okna v bytových jednotkách, rozvody energií apod.) a chcete tyto opravy financovat prodejem půdních prostor můžeme Vám na konkrétním příkladu pro představu znázornit jaký rozsah prací a stavebních úprav můžete za svoji půdu dostat.

Prodej půdních prostor je uskutečněn na základě Smlouvy o výstavbě, která je uzavřena mezi stavebníkem (společností, která výstavbu provede) a všemi ostatními vlastníky budovy. Zpracování návrhu smluvního ujednání zajistíme a předáme k vašim připomínkám. V případě, že v domě dosud vlastník (týká se Bytových družstev a fyzických osob) nevydal Prohlášení vlastníka budovy, zajistíme i zpracování tohoto Prohlášení (jedná se o rozčlenění budovy jako celku na jednotlivé bytové jednotky – předpoklad pro vydání bytů do vlastnictví).

 

Časová osa je obvykle přibližně následující:

 • vyjednání smluvních podmínek, odsouhlasení, podpis všemi vlastníky: 3-4 měsíce
 • přípravné projekční a inženýrské práce: 8 až 10 měsíců
 • samotná stavební činnost: 8 až 10 měsíců

Z uvedeného vyplývá, že vše může být hotovo přibližně do 24 měsíců od zahájení jednání.

 

V současné době probíhá výstavba bytových jednotek a oprava domu Čajkovského 1. Jedná se o nárožní dům z let 1924 - 1925 na rohu ulic Ondříčkova/Čajkovského na Praze 3 – Žižkov (těsné sousedství s vysílačem Žižkov),  kde výměra půdního prostoru je přibližně 360m2. Půdní prostor nebyl „znehodnocen“ žádnou dřívější vestavbou atelierů apod. Dům byl v původním stavu, neprošel žádnou zásadní rekonstrukcí, byla prováděna pouze běžná údržba a drobné opravy.

Protihodnotou za tento půdní prostor vlastník domu (v tomto případě bytové družstvo) obdrželo:

 1. Kompletní rekonstrukce střešního pláště
 2. Oprava komínových těles
 3. Výstavba nového osobního výtahu – výměna ve stávajícím umístění, nová šachta
 4. Výměna stoupacího domovního vedení plynu
 5. Výměna všech oken a balkónových dveří v bytových jednotkách (dvorní fasáda, uliční fasáda)
 6. Výměna oken ve společných prostorách – chodba dvorní fasáda
 7. Oprava společných prostor domu (chodby, schodiště apod)
 8. Výměna společného rozvodu elektro (silnoproud plus slaboproud),  (státní telefon, domovní zvonky a domácí telefon)
 9. Kompletní rekonstrukce dvorní fasády
 10. Oprava uliční fasády

Ostatní plnění poskytnuté nákladem stavebníka

 • projektová dokumentace všech potřebných stupňů
 • potřebná povolení (stavební povolení a kolaudační řízení) a inženýring
 • odvoz a likvidace veškerého stavebního odpadu (suti apod.) vzniklého výše uvedenými stavebními činnostmi                                                                                                      
 • průběžný úklid staveniště a jeho uvedení do původního stavu po ukončení stavby
 • zábory chodníku, eventuelně vozovky
 • veškeré nutné revize,
 • revizní zpráva a uvedení do provozu výtahu