Financování

Smluvní vztah kupující - developer:

Koupi bytu předchází podpis Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy kupní (Budoucí smlouva), která určuje podmínky obchodního  vztahu mezi kupujícím a developerem až do okamžiku předání bytu.

 

Financování kupní ceny:

Kupní cena bytu je splatná podle splátkového kalendáře dohodnutého v Budoucí smlouvě. Aby klient nebyl zatížen platbami v průběhu doby, po kterou se byt buduje, požadujeme  po kupujícím ke dni uzavření Budoucí smlouvy uhrazení pouze 10% zálohy z kupní ceny a zbývajících 90% až v okamžiku, kdy je kupujícímu byt předán.

 

 

Hypoteční úvěry:

Rozhodne – li se kupující hradit kupní cenu nebo její část prostřednictvím hypotéčního úvěru, můžeme nabídnout službu, která spočívá v usnadnění vyřízení hypotečního úvěru a snížení nákladů spojených s poskytnutím hypotečního úvěru.

V rámci naší dlouhodobé spolupráce s Českou spořitelnou, a.s. Vám nabízíme zprostředkování výhodného hypotéčního úvěru.

 

Projektové financování:

 

Česká spořitelna a.s. se na řadě našich projektů podílela prostřednictvím Projektového financování České spořitelny, a.s..