Praha 3, Boleslavská 2515/11

           
 
 
Boleslavská 2515/11, Praha 3
 
Půdní vestavba pěti nových bytů a výměna osobního výtahu v domě čp.2515, k.ú.Vinohrady, Boleslavská 11, Praha 3.
 
Stavební povolení vydáno: 22.6.2005
Kolaudace : 11.7.2006
 
Současně s půdní vestavbou proběhla rekonstrukce společných částí domu :
-        kompletní rekonstrukce střešního pláště
-        kompletní rekonstrukce dvorní fasády
-        oprava uliční fasády
-        rekonstrukce komínových těles
-        kompletní oprava osobního výtahu
-        oprava společných částí domu
-        oprava vstupních dveří do domu
-        oprava rozvodů elektor včetně opravy schodiště a vstupního prostoru
-        dodávka a montáž zvonku a listovních schránek
-        oprava balkonů
-        oprava stoupacího vedení odpadu
-        montáž STA
-        výměna všech oken v bytových jednotkách
-        kóje na popelnice
-        zřízení samostatné místnosti ve sklepním prostoru
-        výměna ležatého a stoupacího vedení tlakové vody
-        výměna silnoproudého vedení elektro
-        výměna všech oken ve společných prostorách
-        oprava světlíků

Zpět